О нама

     Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' у Белој Цркви основана је одлуком Савета за просвету и културу НОО Бела Црква под називом ОШ ''Жива Јовановић''. За Школу је одређена зграда старе школе у Милетићевој улици број 3.
    Школска зграда је стара грађевина – сазидана у прошлом веку, за потребе основне школе. После ослобођења, завршетком II Светског рата у згради су биле смештене војне занатске радионице. Школска зграда је 1948. године претворена у избеглички дом деце избегле из Јегејске Македоније – под управом ЈЦК, а касније зграда је поново претворена у мањинску школу и то основну '' Гоце Делчев'' и ниже разредну гимназију '' Лазар Кулишевски'', обе са наставом на македонском језику. Тек 1954. године школа се претвара у осмогодишњу школу '' Лазар Кулишевски'', а 1. марта,због смањеног броја деце, школа се сели у просторије Дечијег дома ЈЦК. Тако зграда остаје празна те се ствара услов за отварање још једне основне школе.
    Основна школа '' Жива Јовановић'', а од 1992. године ''Доситеј Обрадовић'', почела је са радом 10.09.1955. године. У прво време, због радова на згради, настава се одвијала у згради Основне школе ''Жарко Зрењанин'' у Белој Цркви и то у поподневним часовима.
    Адаптацијом школске зграде добијено је 10 учионица, зборница, канцеларија управитеља школе и умиваоница.
     У прво време, све до 01.01.1956.године школа није имала свој буџет већ је била на већ исцрпљеном буџету ОШ '' Жарко Зрењанин''. До намештаја се дошло на тај начин што је школа добила расходовани материјал од других установа који је преправњан и офарбан. Школске клупе и столице поручене су из Словеније. Извршена је деоба учила и огрева са ОШ ''Жарко Зрењанин'' и дана 1. октобра 1955. године почело се са извођењем наставе у сопственој згради.
     Школа је почела са радом са 471  учеником и 13 наставника. Први управитељ школе био је Илија Поповић.
    На збору бирача одржаном 27.01.1956.године изабрани су чланови Школског одбора.
    Августа месеца 1956. одлучено је да Школа прерасте у Осмогодишњу школу   '' Жива Јовановић''. Нижи разреди гимназије се укидају, а ученици нижих разреда, до тада потпуне мешовите гимназије, према постојећој реонизацији прикључују се вишим разредима ОШ '' Жива Јовановић'' и ОШ '' Жарко Зрењанин''.
    У школској 1956/1957. Школа је почела рад са 23 одељења и то:
  1. разред – 4 одељења;
  2. разред- 3 одељења;
  3. разред- 3 одељења;
  4. разред- 3 одељења;
  5. два комбинована одељења нижих разреда (чешко и румунско) и виши разреди са по два одељења.
    Због недостатка школског простора Школа је добила и зграду бившег Дома у Милетићевој бр. 4.