Распоред школског звона

Распоред звоњења када је преподневна смена:

8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25 – 13. 10
 
Распоред звоњења када су виши разреди у поподневној смени:


13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.50 – 15.35
15.45 – 16.30
16.35 – 17.20
17.25 – 18.10

Рaспрeд звoњeњa кaдa су нижи рaзрeди у пoпoднeвнoj смeни:

13.30 – 14.15
14.20 – 15.05
15.20 – 16.05
16.15 – 17.00
17.05 – 17.50