Jавне набавке

ЈН Екскурзија 2022/2023
Екскурзија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА Н2


Позив
Општи подаци
Изјава
Образац понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА


Позив

Општи подаци

Изјава

Образац понуде


Одлука о прихватању понуде

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И МЕД. МАТЕРИЈАЛА


ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОДЛУКЕ

Одлука набавка канц.материјала

Одлука набавка сис.тех.заштите

Одлука набавка тонера

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА 2022.


ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТЕХ.ЗАШТИТЕ 2022.


ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2022.


ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА

Одлука о НАРУЏБЕНИЦИ Н7


Јавна набавка, ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, НАРУЏБЕНИЦА БР.7/2021. од 20.10.2021.


ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
НАРУЏБЕНИЦА БР7/2021. од 20.10.2021.


Одлука понуда за клима уређај

Позив за понуду  за набавку клима уређаја
 Образац понуде


Јавна набавка, ПОЗИВ, НАРУЏБЕНИЦА бр. Н6/2021

Јавна набавка, ПОЗИВ, НАРУЏБЕНИЦЕ: бр. Н5/2021


Одлука - ситне поправке

  Позив за достављање понуда за набавку материјала за ситне поправке   
Образац понуде 
Изјава понуђачаОдлука о прихватању понуде за услуге одржавања система техн.заштите

Одлука о прихватању понуда за канцеларијски м.

Одлука о прихватању понуде (тонери)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ИСПРАВКА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Позив 
Изјава понуђача 
Образац понуде 
Општи подациПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТЕХ.ЗАШТИТЕ

Позив 
Изјава понуђача 
Образац понуде 
Општи подаци

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА

Позив
Изјава понуђача
Образац понуде
Општи подаци

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив 
Изјава понуђача 
Образац 
Општи подаци

Одлука о прихватању понуде за медицински материјал

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2021.
Позив
Изјава понуђача  
Образац  
Општи подаци

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ЈН


Одговор на питање о ЈНМВД1/ '' Набавка пелета за огрев''

ТЕНДЕР ЗА УЖИНУ ШКОЛСКА 2020/2021


Позив

Конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА
ПЕРИОД 2020/2021


Позив

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПЕЛЕТ 2020/2021

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Одлука

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕКСКУРЗИЈА 19/20

Одлука

ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 19/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПЕЛЕТ 2019.

Одлука

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА
ПЕРИОД 2019/2020


Позив

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПЕЛЕТ 2019/2020

Конкурсна документација


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, УЖИНА 19/20.

Обавештење

ТЕНДЕР ЗА УЖИНУ ШКОЛСКА 2019/2020.


Позив

Документација за ужину 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
ЈН Р1/2019

Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЈН Р1/2019.,

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за екскурзију

Обавештење о закљученом уговору - 1.партија

Обавештење о закљученом уговору  - 2 партија
Обавештење о закљученом уговору  - 3.партија

Одлука о избору понуђача за екскурзију

Одлука екскурзија 18/19

Екскурзија за шк.18/19

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација


Одлука о додели уговора ЈНМВ Р1/2018

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда за набавку пелета
Грејна сезона 2018/2019

Позив

Конкурсна документација - ПЕЛЕТ 2018/2019

Конкурсна документација


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ Р1/2018 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Конкурсна документација


ТЕНДЕР ЗА УЖИНУ ШКОЛСКА 2018/2019.


Позив
Документација Ужина 18/19.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ 2018.година

Обавештење о закљученом уговору - 1.партија

Обавештење о закљученом уговору - 2.партија
Обавештење о закљученом уговору - 3.партија


ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ГАСНО УЉЕ ЕЛК ЗА 2018.год


Обавештење о закљученом уговору за гасно уље ЕЛК за 2018.год


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА 2018.год

Одлука о додели уговора за гасно уље екстра лаког квалитета ЕЛ за 2018.годину

Исправка код поуке правном леку

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УЖИНЕ, ШК.2017/2018

Одлука 1.страна
Одлука 2.страна ТЕНДЕР ЗА УЖИНУ ШКОЛСКА 2017/2018.

Позив
Документација 2017/2018ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ,ЕКСКУРЗИЈА 2016/2017

Одлука о додели уговора

ТЕНДЕР ЗА ЕКСКУРЗИЈУ 2016/2017


Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
__________________________________________

ТЕНДЕР ЗА УЖИНУ

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора за ужину
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

___________________________________________ТЕНДЕР ЗА ГАСНО УЉЕ

Обавештење о закљученом уговору за гасно уље

Одлука о додели уговора 2017. година


Правилник о набавкама

Конкурсна документација за 2017. годину

Позив за подношење понуда 2017. година

Конкурсна документација 2018. година


Позив за подношење понуда 2018.година


_________________________________________

Позив

Документација ужина

Позив за подношење понуда екскурзије 2015.

Конкурсна документација екскурзије 2015.